14 C
Münih

RİNGELMANN ETKİSİ

Must read

Okuma Süresi: 2 Dakika

Ringellman etkisi nedir? İş yaşamında da karşılaşılan sosyal kaytarma, sosyal tembellik durumu aslında birçok kez karşımıza çıkmış olabilir. Diğer bir adıyla Ringelmann etkisi (Ringelmann effect) aslında uzmanlar tarafından toplumsal bir hastalık olarak da tanımlanıyor. Ringelmann etkisi denilen sosyal kaytarma olgusu, kalabalık ekipler içinde kendini çok daha fazla hissettiriyor. Aslında bireyin kendini gizlemesi olarak da düşünülebilir. Kalabalık olgusu insanı kuşatınca hiç olmayacak kadar gizli kalma durumu ortaya çıkabilir. Performans düşüşü, işi savsaklama, işten kaytarma durumları daha çok yaşanıyor.

Ringelmann etkisi, yani sosyal kaytarma denilen davranış modeli günümüzde iş yaşamında dikkate alınması gereken bir durum. Çünkü üretimde, davranışta, işyeri kültüründe, başarıda ve işe dair birçok olguda kaliteyi doğrudan etkileyebiliyor.

Peki Ringelmann etkisi nedir? Sosyal kaytarma nedir? Sosyal tembellik nedir?

Ringelmann etkisi (Sosyal kaytarma – Ringelmann effect) basit olarak şöyle ifade edilebilir. Bir grupta eleman sayısı ne kadar çok artarsa, o elemanların her birinin grup olarak yaptıkları işe katkısı azalacaktır. Fakat normal yaklaşımda gruptaki sayı arttıkça performansın da artacağı beklentisi yaygındır. Bunun tersi olan sosyal kaytarma denilen davranış modelinde bunun nasıl olduğu kanıtlanmıştır. Bunu Ringelman teorisi olarak adlandırılan bir deneyin anlatımı üzerinden aktaralım.

Beygirlerin Performansı ve Ringelmann etkisi

1913 yılında beygirlerin performansını araştıran Fransız mühendis Maximilian Ringelmann farklı birşey keşfetti. 

Ringelmann’ın keşfettiği şey şöyleydi. Bir faytonu çeken iki koşum hayvanın performansı, tek bir beygirin performansının iki katı değildir.! 

Bu sonuç karşısında şaşkınlığa uğrayan Ringelmann, araştırmalarını genişletip bunlara insanları da dahil etti bunu gözlemlemek için şöyle bir deney yaptı.

Ringelmann bir grup erkeğe halat çektirip her birinin harcadığı gücü ölçtü. Bu durum şaşırtıcıydı.

Ortalamada, birlikte halat çeken iki kişi tek başlarına çekerken harcadıkları gücün %93`ünü, üç kişi çekerken %85`ini sekiz kişi birlikte halat çekerken de sadece %49`unu harcıyordu. 

Ringelmann Etkisi” denilen bu durum bize şunu gösterir: Bireylerin performansları doğrudan görülemez olduğunda, bir gruptaki birey sayısı arttıkça gruptaki her bireyin verimliliğinin düşeceğini gösterir. Şöyle ki; Bir ekip çalışmasında bireylerin toplam verimliliği, tek başlarına yaptıkları aynı işin verimliliğinden daha azdır. Şöyle de denilebilir. Bir gruptaki eleman sayısı arttıkça yapılan işe dair her elemanın katkısı azalır.

İş yaşamında Ringelmann Etkisi

Ringelmann etkisindeki sonuca baktığımızda grup içerisindeki algı, kişilerin etkilerinin azaldığı yönündedir. Bu nedenle birey kendi performansının görülmediğini düşünerek çok fazla çaba harcamaz. Bu psikoloji içinde performans düzeyi düşer. Ayrıca hedefe giden yolculukta toplam katkı düzeyi azalır ve belki de başarısızlık kaçınılmaz olur. Ekip içinde bir nevi sosyal kaytarma ve sosyal tembellik yaşanır.

Günümüzde iş yaşamında, sosyal sorumluluk projelerinde, ekip çalışmalarında ve birey sayısının fazla olduğu spor müsabakalarında Ringelmann etkisi durumuna sıkça rastlanır.

Sonuç olarak yapılan bu sosyal kaytarma, sosyal tembellik deneyinin dolaylı sonuçlarından biri de şudur: İnsanlar bir grup içerisinde, tek başlarına olduklarından farklı davranırlar.

Ringelman etkisi adlı bu yazımızdan sonra Beklenti Etkisi adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

Keyifli bir gün dileriz.

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article