17.5 C
Münih

Psikoloji Okulu İncelemeleri

Must read

bilgezonehttps://bilgezone.com
Bilim, kişisel gelişim, eğitim başta olmak üzere birçok özgün içeriğe sahip Bilgezone, "Türkiye`nin bilge sitesi" sloganı ile yayın hayatına başlamıştır. Bunun için asıl amacımız kaliteli ve faydalı içerik oluşturarak okuyucularımıza katkı sunmaktır. Saygı ve sevgiler...
Okuma Süresi: 3 Dakika

Psikoloji okulu temelleri. Psikolojiye yön veren temel öğretiler psikoloji okulu statüsünde günümüze kadar geldi.

Psikoloji okulu bünyesinde birçok teori hızla ortaya çıkmaya başladı ve etkileri bugüne kadar devam ediyor. Bazı psikologlar psikolojinin tam da psikolojik görme ve duyma eylemi ile ilgili olduğunu ve bu eylemden ayırt edilmesi gerektiğini savundu. Bu yaklaşıma eylem psikolojisi denir.Ehrenfels ve Meinong (1859-1932) gibi temsili üretim teorisini ve daha fazla morfolojiyi savunan insanlar var. Bunt’un öğrencileri olan ancak kendi yöntemleriyle deneysel düşünme çalışmaları yürüten Wurzburg Curpe Okulu var.

Aynı zamanda psikoloji okulu içerisinde bilinci analitik olarak inceleyen Bunt’un psikolojisine karşı çıkan ve bilincin akışının kendisinin zihinsel bir gerçeklik olduğu ve biyolojik bir işlev olarak görüldüğü James’in psikolojisi ortaya çıktı. Bu durum Dewey, Angel JW Angell (1869-1949) ve diğerleri tarafından devralındı ​​ve işlevselci psikoloji haline geldi. Ancak, 1910’larda Watson’ın davranış psikolojisi, bilinci tamamen ortadan kaldıran bu gelenekten çıktı. Psikolojinin saf bir bilim olması için, öznel bilinç fenomenine değil, yalnızca nesnel olarak gözlemlenebilen davranışlara odaklanması gerektiğini savundu. Etki biriminin tepki ve en basitinin refleks olduğunu düşünürsek, Pavlov’un şartlandırılmış refleksoloji yöntemini ve hayvanların ve insanların davranışlarını kontrol etmek için mekanik olarak birleştirilmiş uyarıcı (S) ve reaksiyonu (R) benimsendi. Bu psikolojik kavrama “bilinçdışı psikoloji” denmesinin nedeni budur.

Psikoloji Okulu Temelleri

Bu süreçle beraber psikoloji okulu daha farklı psikolojik alanları da incelemeye başladı. Almanya’da yeni bir psikoloji ortaya çıktı. Gestalt (morfoloji) psikolojisi. Weltheimer, Koehler, Kofka vb. Tarafından temsil edildi. Psikolojik fenomenlerin özellikleri, öğeler kümesi (elementlerin reddi) tarafından belirlenmez, daha ziyade parçaların özellikleri bütünün (katkı maddesi olmayan) özelliklerine göre belirlenir. Buna göre bu parçaların özellikleri değişse bile, bütünün özellikleri korunur. Uyaranlar ve duyumlar (sabit varsayımların reddi) arasında bire bir ilişki olmadığı ve translokasyon olasılığı (geçiş potansiyeli) gibi genel özelliklere odaklanıldı. Bu şekilde, mekanik ilişki teorisinin reddi, dinamik teoriye ve alanlar teorisine odaklanıldı. Koehler ise Gestalt’ın bu tür psikolojik fenomenlerde beyindeki elektrofizyolojik olayların (fiziksel Gestalt) genel özelliklerine karşılık geldiğini savundu. Bununla birlikte, aynı düşünceden gelen Levin, bu teoriye katılmadı. Ancak alan teorisini ve dinamik teorisini benzersiz bir şekilde geliştirdi. Algısal fenomenlerdeki değişim yasasını değişen koşullarla analitik yöntemler kullanmadan açıklığa kavuşturmaya çalışan bir psikoloji okulu için deneysel fenomenoloji üreten Rubin E.Rubin (1886- 1951) ve Katz`tır.

Öte yandan Watson’un aktivizmi, o zamandan beri çeşitli yeni değişikliklere uğradı. Tallman, davranışın uyaran ve tepki arasındaki basit bağlantı ile açıklanamayacağını ve canlı bedenin koşullarının dikkate alınması gerektiğini savundu. Uyaran bağımsız değişken ve yanıt bağımlı değişken olduğunda, ikisini aracılar olarak (bazen varsayımsal yapılar olarak adlandırılır) ilişkilendirir.

Watson’ın dediği gibi, “Fiziksel ve fizyolojik özellikler mekanik veya temel değil, amaçlı ve bütünseldir.” Ayrıca aracı değişken olarak gereksinimlere ek olarak bilişsel ve diğer bilinçli psikolojik kavramlar da kullanılmaktadır. Hull ise canlı vücut değişkenlerini aracı olarak kullanır. Ancak Hull, takviyeyi merkezi bir ilke olarak kullanır. Bununla ilgili aracıları bulur ve bunu alışkanlık yoğunluğu veya reaksiyon potansiyeli gibi nötr varsayımsal bir yapıda ifade eder. Küçük bir aralık olmasına rağmen, davranış için kesin bir işlevsel formül türetir. Öte yandan Skinner, aracı değişkenleri dikkate almadan edimsel davranışı (canlı organizmaların istemli aktif davranışı) koşullandırma yöntemini, yani işlemsel koşullanmayı kullanır ve çok çeşitli güçlendirme programları ile deneysel davranış analizi yürütür. Bu yaklaşım sadece temel araştırmalar üzerinde değil, aynı zamanda öğretim yöntemleri ve psikoterapi üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. 

Psikoloji Okulu ve İstatistiksel Yöntemler

Bunun dışında psikoloji okulu bünyesinde bireysel farklılıklarla ilgili çalışmalar aktif olarak psikolojik testlerle yürütülmüştür. İngiltere`de Golton tarafından başlatılan istatistiksel yöntemler, bir popülasyon içindeki bireysel farklılıkları analiz etmek için psikolojiye tanıtıldı ve bu da faktör analizi yöntemlerinin geliştirilmesine yol açtı. Vinetes’in Fransa’da ortaya çıkardığı zeka testi, işlevselci psikologlar tarafından kabul edildi ve zenginleştirildi. Böylelikle kişilik araştırmalarının psikolojik testlerle hızlı gelişimi gözlendi.

Bu tür nicel çalışmaların aksine, kişiliğin dinamik yapısını benzersiz bir yöntemle açıklığa kavuşturmaya çalışan farklı psikoloji okulu bünyelerinde Freud ile başlayan bir psikanaliz akışı vardır. Freud’un teorisi bazı psikologlar tarafından tuhaf bir psikopatoloji olarak adlandırılsa da, bilinçdışının varlığını vurgulaması ve zihinsel fenomeni dürtüye bağlı güç çatışması olarak görmesi nedeniyle insan anlayışına derin bir bakış içerir. 

Yukarıda bahsedilenlere ek olarak ele alınması gereken psikoloji okulu içerisinde birçok teori ve araştırma alanı var. Örneğin, İsviçreli psikolog Piaget’in gelişimsel bilişsel teorisi, gelişim psikolojisine önemli bir katkı yaptı. Buna ek olarak, son zamanlarda hızla gelişen bilişsel psikoloji, içsel zihinsel etkinliği deneysel ve nesnel olarak insan bilgi işleme bakış açısından açıklamaya çalıştığı için geleneksel bilişsel teoriden farklıdır. Bu alan psikoloji okulu bünyesindeki araştırmaların gelecekte daha aktif hale geleceği bir alandır.

1

Sağlıklı ve keyifli bir gün dileriz.

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article