Home Bilgezone OKUL ORYANTASYONU YAKLAŞIMLARI

OKUL ORYANTASYONU YAKLAŞIMLARI

0
Okuma Süresi: 4 Dakika

Okul oryantasyonu nedir? Okul oryantasyonu son derece önemli bir eğitim yöntemidir. okul çağındaki bireyin yaşama dair ihtiyaçları anlamasına imkan sağlar. Bu süreç bir pusula gibi bireyin farkındalığını arttırır ve yeteneklerini geliştirir. Okullarda oryantasyon eğitimi zorlukların üstesinden gelmek, bireyin kendisini ve çevresini anlayarak yetkinliklerini geliştirmesine olanak sağlar. Başarılı bireylerin yetişmesi için oldukça önemli bir adaptasyon sürecidir.

Özellikle okul öncesi oryantasyon programı ve oryantasyon etkinlikleri hakkında bilgi edinmek, doğru bir başlangıç için önemli bir adım olacaktır. Okullarda oryantasyon eğitimi verilmesi de bireyi geleceğe hazırlamak için önemli bir etkendir.

Okul Rehberliği

Okul rehberliğinin esas amacı bireyi çevreye adapte etmek, kişinin potansiyelini ortaya çıkarmak ve kişiyi becerileri, yetkinlikleri doğrultusunda doğru bir biçimde yönlendirmektir. Oryantasyon, hayatın her döneminde bireyi doğru yönlendirmek için farklı metodlarla uygulanır. Yani okul hayatı, sosyal hayat, iş hayatı gibi bir çok alanda bu metodlar bireyi bulunduğu ortama ve geleceğe hazırlar. Bilgi, biçimlendirme ve rehberlik (Danışmanlık) aşamaları oryantasyon sürecine katkı sağlar.

Okul hayatına başlarken herhangi bir çocuğun yaşayacağı ilk deneyimlerin, onun sonraki yaşamında hiç şüphesiz büyük önemi olacaktır. Bu nedenle okul yaşamında atılan ilk adımlar doğru ve sağlam atılmazsa; o çocukta ilk günlerden başlayarak amaçsızlık, boşluk, kaygı, korku ve tedirginlik duyguları gelişir.

Bu süreçte çocuğun okula adaptasyonunun sağlanması için yapılacaklar listesinin başında okul oryantasyonu çalışmaları yer almaktadır.

Anlam itibariyle okul oryantasyonu; yönlendirme ve rehberlik etme anlamını içermektedir. Okul oryantasyonu; okula giden çocuğun içinde yer aldığı durumları ve yeni ortamını tanımasını sağlar. Bu durumlara alışması ve olağan şartları, mevcut ortamı kabullenebilmesi için okulu, yakın çevreyi, karşılaşabileceği uyarıcıları anlamaya, tanımaya dair gerçekleşecek çalışmaları içerir. Okulun ilk günlerinde hem  ebeveynler hem de çocuk farklı duygular barındırır. Çocuk içine gireceği yeni ortama karşı tedirgin ve kaygılı, anne baba ise meraklı ve endişeli haller içinde olur.

Çocuğun Sosyal Ortamı

Bireylerin evden sonraki sosyal ortamı okuldur. Yani bir nevi keşfedilmeyi bekleyen devasa bir okyanustur. Bu keşfin eğlenceli, öğretici ve renkli gerçekleşmesi tabi ki istenen ve beklenen olandır. Çocukların kendi evlerinin dışında da öğretici ve eğlenceli bir dünya olduğunu görmesi ve benimsemesi keşif sürecine oldukça önemli katkı sunar. Çocuklar böylelikle çok da kurallar yönünden katı olmayan ve rahat bir ortamdan ciddi kurallar içeren bir ortama girer. Bundan sonraki süreçte evdeki oryantasyon da okul oryantasyonu ve ortamına paralel olmalıdır. Anne baba ev ortamında; beslenme, uyku ve diğer sorumlulukların yerine getirilmesi gibi yönlendirmeler yaparak, kuralların hayata kolaylık amacıyla olduğunu çocuğa fark ettirmelidir.

Ebeveynler ev ve okul oryantasyonu sürecinde; sakin, sabırlı, kararlı ve öğretmenle iş birliği içinde olursa çocuğun okul oryantasonyonu daha kolay olur. Evdeyken yapılan sohbet ve konuşmalarda okulla ilgili olumlu sohbetlerin olumlu olması, çocuğun okula karşı sempatisini arttırır ve okula karşı olumlu davranışlar sergiler. Tüm bu yapılanlar okul oryantasyonu sürecinin çocuklar için birer parçasıdır.

Okul Oryantasyonu ve Sosyal İletişim

Çocuk derslerinde başarılı olsa bile sosyal iletişim becerisinde eksikler olabilir. Bunun temel nedenlerinden biri de sağlam bir okul oryantasyonu çalışması olmadan okul ortamına dahil olmasıdır. Ülkemizde okula yeni başlayan 1. Sınıf öğrencilerinin bir hafta önceden okula gönderilerek eğitim ve öğretime adaptasyonu bu süreci kolaylaştırmaktadır. Yapılan bu hazırlıklarla adaptasyon süreci daha verimli olmaktadır. Özellikle üst sınıflar okula henüz gelmeden, öteki sınıfların muhtemel olumsuz davranışlarıyla çocuklar karşılaşmadan, kalabalığın içerisinde kaybolmadan okulu benimsemeleri ve tanımaları gerçekleşmektedir. Bu davranış çocuklarda kendilerini değerli hissetmeleri yönünden de başarı sağlamıştır.

Farklı Uygulamalar

Mesela yurt dışındaki okullarda çoğunlukla uygulanan başka bir okul oryantasyonu yöntemi de; çocuk okula henüz başlamadan gideceği okuldaki öğretmeninden eve gelen mektuptur. Çocuk ilk öğretmeni tarafından gönderilen mektupla beraber, öğretmeniyle ilk iletişimini kurar ve bu durumda okulu ve öğretmeni ile ilgili ilk izlenimine sahip olur. Bir başka çalışma örneği de;  öğretmenin öğrencilerinin evlerine yaptığı ziyaretlerdir. Bu yaklaşım öğrenci ve veliyi daha yakından tanıma imkanı kazandırır. Ayrıca öğretmenin bu davranışı işbirliği kazanımını arttırır ve okul oryantasyonuna katkı sunar.

Ayrıca Okul oryantasyonu sürecine katılan her çocuk ötekinden farklı kişisel özelliklere sahiptir. Bu sürece başlayan her çocukla ilgili öğretmenin bilgi sahibi olması, onlara öğrenme adımlarını atacakları bu önemli yolda çok değerli kazanımlar sağlayacaktır. Öğretmenin çocuklar hakkında bilgi sahibi olması ilk etapta basit birkaç hazırlıkla kolaylaşmış olur. Hazırlananan bilgi formları bu duruma yardımcı olur. Çocuğun mevcut hastalıkları, hobileri, fobileri, nelerden keyif aldıkları ve mutlu oldukları, kaygılar, korkular, endişeler ve beklentiler konusunda bilgi içeren ön formlar oryantasyon açısından fevkalade önemlidir. Çünkü öğretmen daha okul hayatına ilk adımı atan çocukların bu özelliklerini bilmeden onlara sadece bir şey öğretme davranışı sergilerse, okul oryantasyonu süreci hayli uzar.

İyi Bir Okul Oryantasyonu Süreci İçin Neler Olmalı?

 • Eğitim alacağı ortamın çocuğun fiziksel özellikleri doğrultusunda hazırlanması
 • Uygulanacak olan programın önceden belirlenmesi
 • Okulun kısaca tarihçesinin aktarılması
 • Okulun fiziki tanıtımı yapılmalı, okul çevresi ve okul binası gezdirilmesi
 • Okul programının süreci ve işleyişi ile ilgili bilgilendirmenin yapılması
 • Okul dışında kültürel ve sosyal etkinlikler hakkında bilgi verilmesi

Etkili Örnekler

Bu yaklaşımlar okul oryantasyonu sürecine başarı katacaktır. Yapılabilecek etkili oryantasyon örnekleri ise şöyle;

 • Okuldaki ilk gün faaliyet ve etkinliklerin keyifli bir sunumla aktarılması
 • Çocukların küçük fakat anlamlı hediyelerle karşılanması
 • Tanışma oyunlarının kullanılması
 • Kuralların oyunlaştırılarak tanıtılması
 • Çocuğun temel ihtiyaçlarının okulda nasıl karşılayacağının öğretilmesi ( Dinlenme, beslenme, tuvalet gibi)
 • Okula çocuğun en sevdiği oyuncağının getirilmesine müsade edilmesi
 • Yapılan genel konuşmalarda ve karşılıklı konuşmalarda olumlu sözcüklerin kullanılması
 • Çocuğun sıkılmayacağı ve yorulmayacağı etkinliklere yer verilmesi
 • Sınıfta aile bireylerinin resimlerinin olduğu bir pano oluşturmak (böylelikle çocuk ailesini yanında hissedecek ve sınıf ortamına pozitif bakacaktır)
 • Her çocuk için sınıf içerisinde yetiştirebileceği bir çiçeğin olması, onların bakımını üstlenerek aidiyet duygusu geliştirecektir
 • Sınıfın dış dünyaya çok fazla kapalı olmaması

Okul oryantasyonu çalışmalarının başarı sağlaması için olması gereken kriterler;

Oryantasyonun süreklilik göstermesi.

Öğrenme süreci gözlem niteliğine dayalı  olmalı ve ölçülmeli.

Oryantasyonun sonunda çocukların başarısı takdir edilmeli.

Keşfetmenin ise bir ödül olduğunu göstermek ve çocuklara hissettirmek oryantasyon için olması gereken kriterlerdendir.

Velilerin Sürece Katkısı

Bütün bu çalışmaların içerisinde velilere yönelik yapılacak olan oryantasyon çalışmalarının da önemli bir yeri vardır. Bu süreç çocukların oryantasyon süreci ile aynı zamanda olmalıdır. Ailelerin; öğretmen, program ve okul hakkında bilgilendirilmeleri gereklidir. Velilere bu önemli süreçte nelerin beklendiğinin net bir biçimde aktarılması önemlidir. Bu süreçte aynı zamanda rehberlik hizmetlerinin önemi gözardı edilmemelidir. Rehber öğretmenle beraber koordineli çalışmak ve sürece mutlaka rehber öğretmeni dahil etmek ve ondan destek almak gereklidir. Çok boyutlar içeren bu okul oryantasyonu, iş birliği ile başarılı bir şekilde sonuçlanır. Verimli olan ve hedeflerin başarıyla gerçekleştirildiği bir okul oryantasyonundan sonra; çocukların okul ortamında gerek sosyal, gerekse de akademik başarıyı yakalayıp mutlu bir birey olarak eğitim-öğretim sürecine adım atması sağlanır.

Kaynaklar:

12

Keyifli ve sağlıklı bir gün dileriz.

Exit mobile version