İŞ ZEKASI BAŞARIYI NASIL ETKİLER?

0
395
iş zekası
Okuma Süresi: 4 Dakika

İş zekası uzmanı, iş zekası analisti gibi meslekler günümüzde şirketlere oldukça büyük kazanımlar sunabilecek meslekler arasında yerini aldı. İş zekası programları ile yeni bileşenler oluşturma ve işe katkı sunma aşamaları globalleşen dünyada yeni rekabet alanları yarattı. Kurumsal zeka ile stratejik ve taktiksel kararların günümüzde başarıya katkısı oldukça fazla.

Fakat iş hayatındaki en büyük engellerden biri de şirketlerin iş zekasına (Business intelligence) ayıracak zamanlarının olmamasıdır. Bu sadece şirketler nezdinde değil, aynı zamanda bireyler için de geçerlidir. Eğitim ve öğretim için bile düşünülebilir. Hayatımızın birçok alanında uygulanabilir.

Peki buna neden ihtiyaç var? İşimizi mevcut koşullarda yönetemiyor muyuz? Bu gerekli mi? Yöneticilerden birçok kez duyarız. Verimlilik, büyüme, pazar payı, rakip uygulamaları, başarı, hedefler vs.

Bilgezone olarak Business Intelligence-BI konusunu kaleme aldığımız bu makaleyi okurken, bireylerin kendi kişisel gelişimleri için, şirketlerin de kurumun bütünü için düşünmesinde oldukça fayda var.

İş Zekası Nedir?

İş zekası nedir? İşe yönelik amaçlar için ham olan verileri kullanışlı ve anlamlı bilgiye dönüştüren metodlar, teoriler, mimariler, teknolojiler ve süreçler kümesine iş zekası (Business intelligence) denir.

Sözlük düzeyindeki tabir budur. Ancak “Ham olan veri ” kavramı salt bir ham madde gibi düşünülmemeli. Bu ham olan veri, şirketin ya da bireylerin neyi daha iyi yapmak istiyorsa ona ithaf etmesi gereken tabirdir. Bilgi, eğitim, fiziksel, maddi kaynaklar ya da aklınıza gelen ve geliştirilmesi gereken bir yönünüz de olabilir.

İş zekası aslında yeni fırsatlar geliştirmek için çok miktarda bilgiyi yönetir. Etkili strateji ve fırsatları gerçekleştirmek için rekabette avantaj sağlar. Aynı zamanda kararlı bir süreç ile birlikte karlılık sağlar. İş zekası teknolojileri işe yönelik operasyonlarda geçmişe dair hataların ayıklanmasında, bu hatalardan ders çıkarılmasında, bugüne ve geleceğe yönelik daha doğru adımların atılmasında işletmelere ve bireylere yardımcı olur. Stratejik ve taktiksel kararlar ile işletmelerin büyümesine, karlılıklarının artmasına ve çalışan yetkinliğinin gelişimine katkı sunar. Yöneticilerin ve çalışanların daha faydalı işlere yönelmesine ve faydalı işlere zaman ayırmasına katkı sunar.

Böyle uygulamaların yapılandırılması ve şirketlerine uyarlamasını hangi işletme istemez ki? Yani bir nevi yeniliklere ayak uydurmak, günümüz dünyasına adapte olmak, içinde bulunulan pazar koşulları ve dinamiklerine uyum sağlamak, hatta pazara ve piyasaya yön vermek gibi düşünülebilir.

İş Zekası Söyleminin Başlangıcı

İş zekası söylemi ilk defa IBM`de araştırmacı olan Hans Peter Luhn tarafından kullanılmıştır. İş zekası terimini 1958 senesindeki bir makalede kullanmıştır. Hans Peter Luhn iş zekasını hedefe doğru ilerlerken bu süreci doğru stratejilerle yönetebilmek için bir aksiyon klavuzu olarak tanımladı. Bugün bilinen iş zekası kavramı 1960-1980 yılları arasında daha çok gelişti. İşletmelerde karar verme ve planlamaya yardımcı olabilmek için başvuruldu.

Bazı araştırmacılar iş zekasını geniş bir yelpaze olgusu ile tanımlar. İş zekası işin amacı için ham olan veriyi kullanışlı ve anlamlı bilgilere dönüştürür. Bunun için teknolojiler, mimariler, teoriler, süreçler, metodlar kullanır. Bu tanımda iş zekası büyük veri yönetiminin kapsayıcı rolünü üstlenir. Ayrıca daha dar olan bir açıdan bakıldığında ise iş zekası mimari bütünlüğünün yalnızca üst katmanına vurgu yaparak analitik, raporlama ve kontrol sağlar şeklinde süreci tanımlar. Ayrıca optimizasyon, istatistik ve tahmin tabanlı bir kontrol mekanizması geliştirdiği öne sürülür.

İş Zekası Fonksiyonları

İş zekası teknolojilerinde yaygın olan fonksiyonlar şunlardır:

Süreç madenciliği, veri madenciliği, analitiksellik, karmaşık olayların işlenmesi, metin madenciliği, bakış açılı analitik, güncel analitik ilerleme ve tahmin analitiği, çok boyutlu analiz, performans yönetimi, analiz ve raporlama, veri toplama ve depolama.

İş zekası temelde rekabetsel zekanın alt kümelerini oluşturur ve analizler için uygulamaları, teknolojileri ve süreçleri kullanır.

İşyeri Uygulamaları

İş zekası uygulamaları nelerdir?

  • Ölçeklenebilirlik: Performans ölçümlerinde iş hedeflerine giden süreci analiz edebilme.
  • Analitik: Bilgi keşfini sağlayan araçların kullanımı.
  • Raporlama: Stratejik yönetim alanında alt yapı oluşturur.
  • İş birliği: Veri paylaşım süreçleri ile birlikte çalışma.
  • Bilgi yönetimi: Doğru iş yöntemleri ve bilgi ile çalışma.
  • Alarm: Acil durumlarda ve kötüye giden iş süreçlerinin hızlı bir şekilde yönetime bildirilmesi, sorumluluk sahiplerinin uyarılması ve gerekli önlemlerin alınmasında yardımcı olmak.

Business intelligence sürecini işleyişlerine dahil etmeyen kuruluşların, şirketlerin %35`inden daha fazlası kendi alanlarında yanlış kararlar vererek başarısız olmaktadır. Ayrıca yapılan birçok araştırma gösteriyor ki, Business intelligence uygulamalarını şirketlerinde kullanan işletmeler sadece buna bağlı olarak minimum %22 daha fazla büyüme ve performans göstermektedir.

Bu meslekler daha fazla bu uygulamaları kullanmaktadır:

Veri analistleri, bilişim teknolojileri uzmanları, şirket CEO`ları, işletme içinde ihtiyaca göre farklı departmanlar da kullanmaktadır. Ayrıca bulut analitik, yapay zeka, ortak çalışmaya dayalı meslekler de bundan faydalanabilir.

Kazanımlar ve Avantajlar

Verimliliği arttırır, iş süreçlerini kolaylaştırır, analitik çözümler sunar, genel bir bakış alanı sunar, hesap verilebilirliği arttırır. Aynı zamanda maliyet, karmaşıklık ve zaman yönetimi konusunda doğru karar verilmesini sağlar.

İş zekası üretmeyen kuruluşlar ya da bireyler değişim ve gelişime kapalı bir pozisyonda klasik ve sıradan çalışmalarını sürdürürler. Geleneksel ve değişime kapalı bir davranış sergilerler. Hatta yeniliğe kapalı, değişime kapalı ya da daha iyiyi görmeye kapalı bu tür şirketler; yeniliğe, gelişime ve kendilerinin iş yapış şekillerini daha da kolaylaştıracak yeniliklere tepki bile gösterebilirler.

İş zekasına sahip olmayanlar onları dışlarlar, uzaklaştırırlar, kabullenmezler ve tepki gösterirler. Böyle bir şirketin ya da bu tür mentaliteye sahip bir işletmenin büyümesi, gelişimi ve daha ileriye gidebilmesi mümkün mü? Üstelik günümüzde çok fazla rekabet ortamının olduğu bir zamanda… Çok zor. Böyle bir yaklaşım o işletmeyi geliştiremez. İş zekasına sahip olmayan bir kuruluşun Sadece yerinde saymasına sebep olur.

Global Rekabet

Globalleşen rekabetteki artış, var olmayı ve sürüdürülebilir çalışmayı zorunlu kılmaktadır. İş sonuçlarının büyümeye ve karlılığa yönelik çıktıları, işletmelerin rekabet koşullarında varlığını sürdürmesinin önünü açar. Tabi ki salt bu uygulamaları hayata geçirmek tek başına yeterli olmayabilir. İşletmelerin birçok bileşeni var. Hepsini güçlü kılacak ve diğer uygulamaları adapte edecek modeller her zaman daha avantajlıdır. Bu uygulamaları mikro bazda bireysel olarak da düşündüğümüzde bireylerin kişisel yetkinliklerini arttıran bileşenler olduğunu görebiliriz.

Eğer işletmeler günümüzde başarı sağlamak istiyorsa, yeni bir girişim için yatırım yapan bir girişimci, o iş için gelecekte büyük hayaller kuruyorsa; iş zekasına sahip bir davranış modeli ile hareket etmelidir. Rekabet üstünlüğü yakalamak, başarılı olabilmek, büyümek ve kazanmak için iş zekasının olmazsa olmazlarından biri olan yeniliklere açık olmalı ve onları uygulamalıdır. İş zekasının temelinde bu vardır.

Geleceği İnşa Etmek

Öte yandan iş zekasına önem veren, bunun için bir departman kuran bir işletme; geleceği daha büyük inşa edebilmek ve başarılı olabilmek için önemli bir adım atmış olur. Böyle bir kuruluş rekabet üstünlüğü kazanır, gelişir ve uzun bir yol kateder. Hızlı karar verir, kriz yönetimini doğru ve faydalı yapar.

Böyle bir kuruluşun çalışanları da kendini geliştirmek ve yeniliklere açık olmalıdır. Aksi halde şirket gelişip büyürken, yeniliklere ayak uydururken; buna kapalı bir çalışan oldukça geriden gelir, performansı düşer, kendisine ve çalıştığı şirkete karşı sorumluluklarını yerine getiremez, çaresiz kalır. Hem çalışan için, hem de o kuruluşun iş zekasında denge sağlayarak ilerlemiş olması önemli bir avantaj sağlar.

Bu nedenle yeniliklere açık olmak, yenilikleri denemek ve bunun arayışında olarak işini büyütme isteği ile çalışmak iş zekası için oldukça önemlidir. Gelişim, büyüme, girişim fark yaratmak ve kazanmak için iş zekası oldukça değerli ve önemli bir kavramdır. Bu zeka sadece şirketlerin uygulayabildiği bileşenler olmayıp, kişinin yetkinlik alanlarını genişletecek argümanlar olarak da düşünülebilir. Çünkü zeka her alanda kullanılır. İster işte, ister hayatın her alanında… Yeni fırsatlar yakalamak için iş zekasına (Business intelligence) sahip olmanın adımlarını şimdi atın…

Sağlıklı ve keyifli bir gün dileriz.

Kaynaklar:

12

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here