Home Bilgezone HOŞGÖRÜ İLE ARA TONLARI GÖREBİLMEK

HOŞGÖRÜ İLE ARA TONLARI GÖREBİLMEK

2
Okuma Süresi: 4 Dakika

Hoşgörü nedir? Anlamı itibari ile insan doğasında ne kadar önemli bir yere sahip?

Karşımızdakinin içinde bulunduğu durumu anlayabilmek ve ara tonları görebilmek, hoşgörüyü anlayabilmek için önemlidir. Bu tonları anlayabilme yetisi kazanmak ve renkleri görebilmek için hoşgörü kavramının anlam örgüsüne bakalım.

Hoşgörünün bizlere kattığı değer, hoşgörünün kazandırdıkları ve hoşgörünün içsel tarifi ile ilgili neler söylenebilir? Öncelikle hoşgörünün anlamı nedir? Hoşgörülü olmak ne demek? gibi soruların detaylı cevaplarına bir göz atalım.

Hoşgörü nedir?

Hoşgörü katlanma, tahammül, görmezden gelme, tesamuh, müsamaha ya da göz yumma, başkalarını yargı ya da eylemlerde serbest bırakma, çoğunluğun ve kendi görüşlerimize aykırı olan görüşlere sabırla katlanmak demektir. Hoşgörü başkalarının kendi gibi olmalarına saygı göstermektir.

Hoşgörü ile ilgili sözler de anlam yüklü ve bir o kadar değerli. Platon şöyle diyor:

Anlayışlı olduğumuz zaman hoş görürüz. hoşgörü, aile yaşamının huzurudur.

platon

Sosyal ilişkilerde karşı tarafın bazen kasıtlı olmadan ya da farkında olmayarak (Bazen kasıtlı da olabilir) zarar verebileceği bir davranış sergilemesi durumunda öteki tarafın bunu dikkate almamasıdır. Ayrıca görmezden gelmesi ve es geçmesidir. Burada karşı tarafa verilen bir değer vardır. Affedici bir yaklaşım ile karşımızdakini özümser ve ona yaptıklarından ötürü zarar verecek bir girişimde bulunmayız. Bir erdem gösterme biçimidir aslında hoşgörü.

Her şeye müsamaha gösterebilmek, olaylara, durumlara ve kişilere karşı toleranslı olabilmektir. Nazik davranmak, olabildiğince hoş görebilmek ve olanları anlayışla karşılayabilmek hoşgörünün özelliklerindendir. Müsamaha sözcüğü hoşgörü ve tolerans ile aynı anlama gelmektedir. Görmezlikten gelmek, hoş görmek, aldırmamak, göz yummak gibi kelimeler müsamaha göstermek olarak kullanılır.

Anlayışla Davranmak

Anlayışlı olmak, hoşgörülü olmanın adımıdır. Ayrıca anlayışlı bir davranış hem kendi davranışlarımızı, hem de karşımızdakinin davranışını anlayabilmektir. Bu nedenle empati kurulur. Anlayış ve empati de hoşgörüyü getirir.

Etrafımızda birçok insan var. Kendimiz dahil bu insanların farklı farklı görüş ve düşünceleri var. Kendi düşüncelerimizi başkalarına zorla kabul ettirme durumu iyi ve doğru bir davranış değil. Bu nedenle herkesin fikrine saygı duymak, onların da bir insan olduğunu ve bir düşünceye sahip olduğunu unutmamak gerekir. Bir bilgiye sahip olan kişinin ısrarla o bilginin doğruluğunu savunması, bir başka birinin de farklı bir bilgi konusunda ısrarcı olması tıpkı köprüden geçen keçiler hikayesinde olduğu gibi iki inatçı olmak, ısrar ve anlayışlı olmamak durumu ile benzerdir.

Hoşgörü ve Tolerans

Hoşgörü (tolerance) kişinin kendisi için geçerli olan düşünce ve kararları ile çelişse dahi; başka kişilerin kendi düşüncelerini, fikirlerini, görüşlerini, seçimlerini, isteklerini, tercihlerini, kararlarını özgürce söyleyebilmelerinden rahatsız olmadan onlara tepkisel yaklaşmama durumudur. Bireyleri farklılıklarına rağmen oldukları gibi kabul edebilmektir.

Tolerans nedir kısaca değinelim.

Tolerans eş anlamlısı müsamaha ve hoşgörüdür. İşlenmiş olan bir durumun ya da parçanın yapım kararının özür payı olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda teknik bir terimdir. Tolerans, bir makinenin ya da sistemin işletildiği süreçteki sapmalara dayanma gücüdür. Ya da hata payı olarak düşünülebilir. Bu terim psikolojide de yaygın olarak kullanılır. Tolerans nedir? Sorusu psikoloji bilimi olarak da sorulması gereken bir soru. Bağımlılığa yol açan semptomları ifade etmek için limitsel bir durumu anlatmaya yarayan terimdir. Katlanmak, dayanmak anlamlarla da karşımıza çıkar. İnsanlar hoşgörü tabirini duygu ve manevi yüklü bir ifade olarak kullanır. Tolerans ise daha çok teknik bir terimdir. Ayrıca mühendislikte ve bilimsel olgularda kullanılır.

TOLERANS, YAPILAN HERŞEYİN KOLAY BİR ŞEKİLDE KABUL EDİLMESİ DEĞİLDİR. BAŞKALARININ GÖRÜŞLERİNİ ANLAYABİLME KABİLİYETİ VE OLUMSUZ DÜŞÜNCELER BESLEMENDEN ONLARLA ANLAYIŞLI OLARAK TARTIŞMA ARZUSUDUR.

Mackintosh

Hoşgörüyü Uygulayabilmek

Hoşgörü esasında ara tonları ve renkleri anlayabilme ve görebilme yeteneğidir. Bu ara tonlar ve renkler karşımızdakinin içinde bulunduğu durumu görmemizi sağlar. Böyle bir durum karşımızdakini anlayışla karşılayıp, ona karşı bir empati kurabilme ve onu içinde bulunduğu durumdan ötürü anlayabilme yetisidir. Bununla birlikte hoşgörünün de kararında olması gerekir. Çünkü fazla hoşgörü, fazla anlayış göstermek, fazla tevazu ve fazla tahammül gösteren bireyler, bir süre sonra kendilerinden ciddi bir şekilde ödün verme ve zararlı çıkma durumu ile karşı karşıya kalabilir.

Kötü niyetli insanlara karşı da hoşgörülü olmak istenmeyen bir davranıştır. Bunu hak etmeyen insanları da ayırt etmek gerekir. Yeri ve zamanına göre sınırlarının olması gereken bir iyi niyet durumu olmalıdır hoşgörü. Herkese hoşgörülü davranmak güzel ama hoşgörüyü suistimal eden kişileri de ayırmak gerekir. Ayrıca onların kötü niyetli, art niyetli yaklaşımlarından uzaklaşmak gerekir.

Hoşgörülü Olmanın Avantajları

Bireyler için hoşgörülü olmak ne gibi avantajlar sağlar? Uygulamaların ve fikirlerin konuşulmasında anlayış içeren yaklaşımlar vardır. Hoşgörülü olan insan karşısındakine tolerans gösterdiği, ona karşı sağduyulu ve olumlu yaklaştığı için çevresinde sevilen ve saygınlık gören bir insan profili sergiler.

Tabi herkesi olduğu gibi kabul etmek, insanlarla menfaat gözetmeksizin iletişim kurmak, onları anlayabilmek ve onlara yardımcı olabilmek gibi davranışlar, o kişinin de karşı taraftan aynı davranışlarla iletişim ve ilişki kurulmasını sağlar. Mutluluk, sevgi ve huzur getirir. Hoşgörülü olmanın faydaları arasında hoşgörülü olan kişiye karşı sevgi, saygı vardır. Karşılıklı bir şekilde olumlu iletişim kurulur. İnsanlar olumlu süreçlerden geçerek karşılıklı yarar ve başarı elde ederler.

Hoşgörü ile ilgili atasözleri de var. İyilik edip ve acı sözler söylemeden, kalp kırmadan güzel konuşan ve hoşgörülü olan insan daha çok fayda elde sağlar.

Pozitif Hoşgörü Davranışları

Hoşgörünün ve hoşgörüsüzlüğün konusu olan bireyleri, toplulukları, grupları desteklemek, geliştirmek ve onlara yardımcı olmayı amaçlamaktır. Pozitif hoşgörüyü negatif hoşgörüden farklı kılan en önemli özellik, onun bir şeyin hoşgörüldüğünde yanlış bir şey yapılıyormuş duygusunu önlemektir. Bir nevi hoşgörünün içinde barındırdığı gerginliği neredeyse tamamen ortadan kaldırmasıdır. Basitçe hoşgörüye pozitif taraftan bakmaktır. Yani pozitif hoşgörü içerisinde hoşgörü iki açıdan vurgulanır. Araçsal ve iyi hoşgörü…

Negatif Hoşgörü Davranışları

Hoşgörünün salt başkalarını rahat bırakmak ve onlara acı çektirmemekten kaçınmak şeklinde ifade edilir. Negatif hoşgörü olgusunda, hoşgörüyü anlamlandırmak için kullanılan araçlar hoşgörüyü yapısı itibariyle iyi olarak kabul etmez. Bundan tabi ki hoşgörünün iyi olmadığı anlamı çıkarılmaz. Hoşgörü yine iyi ve doğru şeydir. Bununla birlikte onun doğru ya da iyi olarak ifade edilmesinin nedeni tamamen hoşgörünün iyiliğine duyulan inanç değildir. Ayrıca hoşgörüsüzlüğün doğuracağı ağır sonuçlardır. Hoşgörünün gereksinimini oluşturan negatif araçlardan birincisi, hoşgören bakımından bir yanlışa son vermenin çok pahalı olmasına dayanır. Diğer bir argüman ortadan kaldırılması beklenen olguyu yok etmenin çok zorlayıcı olduğu zamanlarda olayın çekici bir hal almasını engellemek için hoşgörmek çok daha etkili olacaktır. Üçüncü olgu ise hoş görmeyip bireyleri bazı şeyler yapmaya zorlamanın onlar için bir inancı hakikaten kabul etmeye itmeyecek olmasıdır. Yani probleme negatif taraftan bakarken yanlış giden eylem ve olguların devam etmesine izin vermektir.

Son olarak hoşgörüyü şöyle ifade etmek doğru olacaktır.

Hoşgörü, karşımızdakini istediğimiz gibi olmaya zorlamak değil; kendi istediği gibi mutlu olmaya imkan verme büyüklüğüdür.

Hoşgörülü, sağlıklı ve keyifli bir gün dileriz.

2 COMMENTS

Comments are closed.

Exit mobile version