14 C
Münih

DUYGU YÖNETİMİNİN İŞLEVİ

Must read

bilgezonehttps://bilgezone.com
Bilim, kişisel gelişim, eğitim başta olmak üzere birçok özgün içeriğe sahip Bilgezone, "Türkiye`nin bilge sitesi" sloganı ile yayın hayatına başlamıştır. Bunun için asıl amacımız kaliteli ve faydalı içerik oluşturarak okuyucularımıza katkı sunmaktır. Saygı ve sevgiler...
Okuma Süresi: 3 Dakika

Duygu yönetimi nedir? Duygu yönetimi mutluluk, sevinç, huzur, özlem, öfke, hayalkırıklığı, korku, kaygı gibi duyguların kontrolünü sağlamak olarak ifade edilebilir. Ayrıca duygu yönetimi, içinde bulunduğumuz çağda giderek daha çok karmaşıklaşan, formal ilişkilere yön veren, bireylere ve şirketlere sinerji kaynağı oluşturan işlevsel bir süreçtir.

Bununla birlikte duygu yönetimi günümüzde daha geniş bir ilgi alanını kapsayarak, zeka, mental süreç ve psikoloji içinde yer edinen diğer olgulara da dokunur.

Duygusal yaklaşımın birçok kapının kilidini açtığı tarih boyunca biliniyor. Duygulara hitap etmek insan psikolojisinin temelinde var olan bir yönetim biçimidir. Birçok ülke, birçok şirket duygulara yön vererek kitleleri istedikleri gibi yönlendirebiliyor ya da yönetebiliyor. Bu bağlamda bireyler de karşısındaki kişiyi duyguları ile etkileyebiliyor ve onu istediği gibi yönlendirebiliyor. Duygu insanın günlük yaşamında, iş yaşamında, sosyal yaşamında ve tüm ilişkilerinde var olan ve günlük yaşamda merkezi bir rol oynayan kompleks bir faktördür. Savaşların birçoğu taktik ve stratejilerin yanı sıra güçlü duygu yönetimi ile kazanılmıştır. Ya da spor müsabakaları, yarışmalar da öyledir. Güçlü hisler sonucunda zayıf olan bir tarafın bir süre sonra zafer kazandığı çok kez görülmüştür.

Duygu Yönetimi ve İçsel Davranışlar

Duygu yönetimi bizi kötü olandan, bizleri hayatımızda etkileyecek olumsuz şeylerden korur. İnsan, hayatı boyunca duygu dolu bir karar alma mekanizması ile kararlar alır ve mantık ile paslaşarak hareket eder. Duygunun genel anlamda merhamet, sevgi, aşk, huzur, neşe, özlem, hasret, sadakat gibi iyi olan şeylerle bağıntısı olduğu düşünülse de; kötülük, korku, kaygı, endişe gibi olumsuz kavramların da duygu ile ilişkisi vardır. Bu nedenle iki taraflı, hem pozitif hem de negatif etkiler ortaya koyacağını gözardı etmeden içsel hislerin bireyi hangi oranda etkilediği ve kötü olandan korunma yollarının ne olacağı içsel davranış biçimlerine bağlıdır. Bu içsel davranışlar ise yaşanılan hislerin yoğunluğuna bağlı olarak şekil alır.

Etki ve Etkilenme

Duygusal olarak etkilenme çok hızlı ve yaygın bir haldir. İnsan bir rüya görür ve duygular etkilenir, bir şeyden korkar ve duygular etkilenir. Endişe eder duygular alt üst olur. Huzursuzluk yaşanır ve bundan duygular etkilenir. Sevinir, mutlu olur, heyecanlanır ve daha birçok içsel davranış durumundan etkilenir. Büyük kayıplar, büyük sorunlar, büyük heyecanlar duyguları da büyük ölçüde etkiler. Aşk, sevgi gibi duygu yüklü durumların insanı ne kadar etkilediği çok açık.

Duygunun insanı bu kadar çok etkilediği, yönlendirdiği ve yönettiği bir süreçte duyguyu insandan bağımsız olarak düşünmek olmaz. Duygu ve duygu yönetimi böylesine etkili bir hisken, duyguyu doğru yönetmek ve bu yönde başarılı sonuçlar üretmek önemli bir davranış sürecidir. Bir şirket, çalışanlarının duygularına hitap eden yaklaşımlar sergilediğinde onlardan daha verimli sonuçlar alır. Belirlediği hedefleri tutturmayı ve rakiplerine karşı üstünlük sağlamasını mümkün kılar. Doğru yönetilmediği durumlarda ise bunun tam tersi mümkündür.

Duygu Gelişimi

Burada esas olan yöntem elbette doğru duygu yönetimi ve gelişim sürecidir. Tepkimeleri, algısı, yaşam esnasında kişinin buna dair his yoğunluğu, azlığı ya da çokluğu farklılık gösterse de; esas olan bu süreci olumlu, yaratıcı ve verimli kullanabilmektir. Duygunun önemi bu kadar büyükken çocukluktan başlayıp duygu yönetimi doğrultusunda eğitimler verildiğinde, gelecek çok daha verimli ve üretken bir hal alır. Burada duygunun doğru ve iyi yönetimi çok önemlidir. Bir çocuğu büyütürken kötülük enjekte edip ona dünyada anlamsız ve kötü hedeflerle dolu bir yaşam sunarsanız, gelecekte kötü duygularla etrafını yönetmeye çalışan bir birey olup çıkar. Oysa iyi duygularla beslenen bir çocuk yaratıcı düşünce gücü ile çevresini de olumlu duygularla geliştirir ve yönetir.

Olumlu ve Verimli Yaklaşım

Günümüzde duygu yönetimi üzerine yapılan araştırmalar, duygusal zeka kavramı, duygu yönetimi gibi içsel davranış modelleri, doğru duygu yönetimine bağlı olarak açığa çıkarılmaya ve geliştirilmeye çalışılmaktadır. Tüm yaratıcı, faydalı, olumlu ve üretken fikirler duygu ile bağlantılı fikirlerdir. Ama duygu ile ilgili bu kısa yazımızın ana fikri şudur ki;  duygu kötü yönetilirse kötülük, verimsizlik, olumsuzluk; iyi yönetilirse iyilik, verimlilik ve olumlu olgular büyür ve etrafımızı sarmalar. Olumlu ve verimli yaklaşımlar içsel davranışları geliştirir.

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article