Home Teknoloji DERİN ÖĞRENME ALGORİTMALARI

DERİN ÖĞRENME ALGORİTMALARI

0
2923
Okuma Süresi: 3 Dakika

Derin öğrenme nedir? Derin öğrenme ya da derin yapılandırılmış öğrenme, hiyerarşik öğrenme veya derin makine öğrenmesi bir ya da daha fazla alt katman içeren yapay sinir ağları ve buna benzer makine öğrenme algoritmalarını ele alan çalışma alanıdır.

Sürücüsüz araçlar, tablet, telefon ve televizyon gibi cihazlardaki kontrollerin ve daha bir çok fonksiyonun algoritması olan derin öğrenme, pek çok teknolojik çözüme hızlıca ulaşmayı öngörüyor.

Makine Öğrenmesi (Machine Learning) ve Yapay Zeka (Artificial Intelligence) günümüzde en popüler konulardan ikisi. Hemen hemen her gün yapay zeka kavramını duyar haldeyiz. Ama birçok insan henüz yapay zekanın ne olduğunu tam olarak bilmiyor.

Derin Öğrenme nasıl çalışır? Buna bakalım.

Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka

Herhangi bir makinenin sert kodlanmış kuralları yerine daha büyük veri alanını kullanmayı öğrenmesi olarak ifade edilir.

Makine Öğrenmesi, bir nevi bilgisayarların kendi kendilerine öğrenmelerine imkan tanır. Böyle bir öğrenme, büyük veri alanlarını rahatlıkla işleyebilen modern bilgisayarların işlem performansından yararlanır.

Bilgisayarın ya da bir robotun herhangi bir faaliyeti zeki canlılara benzeyen ölçüde yerine getirme kabiliyetine de yapay zeka denir.

Yapay zeka kavramının ilk ortaya çıktığı zamanlarda araştırmacılar herhangi bir işi  sonuçlandırmak için insan zekasını kopyalamaya çalıştılar. Bilgisayarlar, olasılıklar kapsamında bir faaliyet alanı listesine sahipti ve belirli kurallar çerçevesinde kararlar almaktaydı.

Derin Öğrenmede Denetimli Öğrenme Modeli

Denetimli öğrenme yoluyla bir yapay zeka geliştirirken, ona bir girdi verilir ve bir çıktı beklenir. Eğer yapay zeka ile üretilen çıktı doğru değilse, hesaplamalarını yeniden düzenler. Bu süreç, yapay zekanın hata payını minumum seviyeye indirene dek veri alanı üzerinden tekrar edilir.

Örneğin hava durumu aktarım süreci bir yapay zekadır. Önceki veriler kullanılarak hava durumunu tahmin etmek öğrenilir. Bu bir denetimli öğrenme örneğidir.

Herhangi bir sistematik yapısı olmayan verileri kullanan makineler ise denetimsiz öğrenme modeline örnek olarak verilebilir. Denetimi olmayan öğrenme kullanılarak bir yapay zeka eğitildiğinde, verilerin mantıksal algoritma sürecini yapma izni verilir.

Denetimsiz öğrenmeye bir e-ticaret sitesi için tahminde bulunan yapay zekalar örnek verilebilir. Burada etiketi olan bir girdi-çıktı yerine, hangi müşterilerin daha fazla ve farklı ürün alabileceklerini söyleyen model mevcuttur.

Derin Öğrenmenin Çalışma Yöntemi

Derin Öğrenme bir makine ile öğrenme yöntemidir. Sunulan bir veri alanına yönelik çıktılar için tahminde bulunan yapay zekanın eğitimine imkan sağlar. Yapay zekayı geliştirmek için bu durumda hem denetimli öğrenme hem de denetimsiz öğrenme kullanılabilir. Derin Öğrenmedeki “Derin”, kavramı birden daha çok gizli katmana sahipliği ifade eder.

Geniş alanlarda özellik saptayabilen sistemler oluşturabilmek için ileri teknoloji ve çok seviyeli yapay sinir ağlarının kullanılması olan derin öğrenme, önemli derecede yatırım ve araştırma yapılan bir alandır.

Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları (Neural Networks)

Yapay sinir ağları insan beyni benzeri nöronlardan oluşmaktadır. Bütün nöronlar birbirine bağlıdır ve neden sonuç ilişkisine bağlı olarak çıktıyı etkilemektedir.

Nöronlar üç ayrı katmana ayrılır.

  1. Giriş Katmanı
  2. Gizli Katman
  3. Çıkış Katmanı

Giriş katmanı girişteki verileri alır ve bu girişleri ilk gizli katmana iletir.

Gizli katmanlar girdilerde matematiksel algoritma hesapları yapar. Bu alandaki zorluklardan biri ise her ayrı katman için nöronların sayısına ilave olarak gizli katmanların sayısına da karar verilmesidir.

Çıktı katmanı ise çıktı verileri ortaya koyar ve tahminlerde bulunur.

Veri kümeleri tüm katmanlardan geçtikten sonra, çıktı katmanından nihai sonuç olarak geri döner.

Yapay Sinir Ağlarının Eğitimi

Derin öğrenmenin en zor taraflarından biri de yapay sinir ağlarının eğitimidir. Çünkü derin öğrenme kriterinde büyük bir veri alanına ve çok fazla hesaplama gücüne ihtiyaç var. Eğitim süresince yapmak istediğimiz maliyet fonksiyonu değerinin 0 olmasıdır. Böylece yapay zeka çıktıları ile veri kümesinde ki çıktıların aynı olduğu anlamına gelir. Derin Öğrenme, zekayı taklit etmek için yapay sinir nöronlarını kullanabilme modeline sahiptir.

Birçok derin öğrenme modeli veri kümeleri üzerinden eğitim aldığında iyi performans gösterecektir. Fakat performansları yeni veriler yüklenirken düşüş eğilimindedir. Bundan dolayı dünya genelindeki araştırmacılar; bu algoritmaların hem yeni hem de eski verilerde genelleme yeteneğine sahip ve yaşam boyunca öğrenme gibi teknikleri olan modeller geliştirmeye çalışmaktadır.

Diğer Makale Nesnelerin İnterneti

Keyifli ve sağlıklı günler dileriz.

Kaynak:

1

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here