Home Davranış Bilimi DAVRANIŞ BİLİMİ VE KAPSAMLAR

DAVRANIŞ BİLİMİ VE KAPSAMLAR

3
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünya ölçeğinde davranış bilimi kapsamında birçok araştırma mevcut. Sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, pazarlama, satış ve ekonomi bilimlerinde davranış bilimi doğrultusunda irdelenmesi gereken bir çok detay var. Davranış bilimleri esasında ahlak, iletişim, felsefe, teoloji gibi alanların ve bilimlerin içinde var olan, aynı zamanda kendi başına detay ihtiva eden bir disiplin olarak da düşünülebilir.

Davranış Bilimi ve Kapsama Alanları

Davranış bilimi nedir? Davranış bilimi insanın duygusal, bilinçaltı, bilinçüstü ve düşünsel biçimlerini ve süreçlerini inceleyen bilim dalıdır. Bireysel davranışlar kapsamında düşünme, algılama, yargılama, ve tutum gibi süreçleri irdelemeye çalışır ve fertler arasındaki farkları ortaya koymayı amaçlar. Aynı zamanda kültürel ve sosyal ortamdaki kişisel davranışların özelliklerini irdelemektedir. Davranış bilimleri insanların davranışlarını ve diğer insanlarla olan ilişkileri nasıl kurduklarını da etraflıca inceler. İnsanoğlu toplumun, halkın, kabilelerin, toplumların ve büyük insan organizasyonlarının oluştuğu zamandan beri davranış bilimleri nezdinde iletişim kurar, ihtiyaçlarını belirler, konuşur, sohbet eder ve işlerini yürütür. Bilgezone platformu olarak bilimin öncülüğünde paylaşımlar yaptığımız bu alanda, davranış bilimi esasında büyük bir önem ihtiva eden bilim dalıdır. Bu nedenle davranış bilimi salt bir bilim dalı olarak yaklaşılması gereken bir alandır ve çok geniş kapsamlı bir olgudur. Bu yönü ile davranış bilimleri, insanların genel olarak davranışlarının neden ve sonuçlarını ayrıca bu davranışları yapmaya teşvik eden güdüleri araştıran bir bilim dalıdır.

Aynı zamanda Davranışsal bilimler doğal dünyadaki tüm canlılar arasındaki aktivite ve etkileşimleri öğrenmeyi amaçlayan tüm bilimsel disiplinleri kapsar.

Hem İnsan Hem Hayvan Davranışlarını İnceler

Davranış bilimi her insanın öğrenmesi gereken, insan odaklı tüm bilimlerin içinde var olan en önemli bilim dallarından biridir. Beden dili, psikoloji, pazarlama, ekonomi ve satış gibi alanlarda çok daha fazla irdelenen ve üzerinde durulan bu davranış bilimi denilen olgu, karşımızdakini anlamaya çalışma noktasında bize yol gösterir.

Davranış bilimi toplumda ya da salt kişi olarak insan davranışlarını, sosyolojik fikir ve bir bütünlük içinde araştıran sosyal bilim türüdür. Davranışların farklı boyutlarını ele alan bilimlerdir. Dış gözlem ve olgular ile ortaya çıkarılan davranış ve tekniklerin bütününü ele alan bilim dalıdır. Sosyoloji, psikoloji ve antropoloji başta olmak üzere, insan davranışlarını (Etoloji) farklı amaçlarla, değişik araçlar kullanarak detaylarıyla araştırmayı amaçlayan bilimlerdir. Davranış bilimleri sadece insan davranışlarını incelemekle kalmayıp, aynı zamanda hayvan davranışlarını da araştıran bir bilim dalıdır.

Farklı Boyutlar

Davranış biliminin temel esası genel  davranışları, gerekircilik (determinizm) kapsamında, yani sebep-sonuç ilişkisi açısından ele almaktır. Daha farklı bir ifadeyle, davranışların ortaya çıkış şeklini, sebeplerini, değişimini ve devamını inceler ve değerlendirir. Davranış bilimi ekseninde deney, görüşme, gözlem, test, tümdengelim ve tümevarım gibi metotlar uygulanır. Bu alanların her biri insan davranışlarını kendi sorumluluk alanlarındaki araştırma kapsamında ele alır ve sonuçlandırır. Mesela psikoloji tek bir insan davranışını ruhsal boyutlarıyla inceler, sosyoloji insan davranışlarını sosyal uyum biçimi ile inceler, antropoloji ise davranış bilimleri çerçevesinde insan davranışını coğrafi, kültür ve sosyal alanda hem mukayase hem de mevcut olgular çerçevesinde inceler.

Davranış bilimleri esasında, konuları ile insan davranışlarını açıklamaya çalışan ve insan davranışları ile yakın ilişkisi olan bütün bilim dallarını kapsamaktadır. Psikoloji, sosyoloji ve antropoloji alanları, davranış bilimlerini genel olarak kendi ekseninde detaylandırır. Bununla birlikte tarih, siyasal bilimler, psikiyatri, hukuk ve ekonomi gibi disiplinler de davranış bilimlerini irdeler. Tüketici davranışları, reklamcılık, pazarlama, iş idaresi gibi alanlar da davranış bilimlerine kendi içinde yer verir.

Davranış biliminin tüm dallarında ferdin çeşitli davranış modellerini inceleyen ve her bilim dalı kapsamında bu araştırmalara belirli çerçevede yer veren ve yönlendiren akademik faaliyetler son yıllarda önem kazanmıştır.

Davranış bilimi adlı bu yazımızdan sonra Diderot ertkisi adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Keyifli ve sağlıklı günler dileriz.

Gönüllü yazarımız olmak için lütfen tıklayınız!

3 COMMENTS

Comments are closed.

Exit mobile version