17.4 C
Münih

ANTİK ÇAĞ FİLOZOFLARI İŞ DÜNYASININ LİDERLERİNE NELER ÖĞRETEBİLİR?

Must read

bilgezonehttps://bilgezone.com
Bilim, kişisel gelişim, eğitim başta olmak üzere birçok özgün içeriğe sahip Bilgezone, "Türkiye`nin bilge sitesi" sloganı ile yayın hayatına başlamıştır. Bunun için asıl amacımız kaliteli ve faydalı içerik oluşturarak okuyucularımıza katkı sunmaktır. Saygı ve sevgiler...
Okuma Süresi: 3 Dakika

Antik çağ filozofları iş dünyasına ne gibi kazanımlar sunar? Günümüzde iş dünyasının liderleri hayatlarını ve iş yaşamlarını daha iyi hale getirebilmek için antik çağ filozoflarının felsefesinden birşeyler öğrenmeye çalışıyor. Antik Yunan’da “eudaimonia”  yani “iyi yaşam” anlamındaki bu özelliğe ulaşmayı, hem kurumsal hayat hem de gündelik hayat için hedefliyorlar. İşte liderlerin hem kendilerini, hem de beraber çalıştıkları insanları ve şirketleri Eudaimonia’ya ulaştırmak için kullanacakları 7 tanınmış antik çağ filozofları ile 7 yol haritası…

Sokrates: “Karşı çıkma cesareti göstermek”

Sokrates, insanların kendileri için düşünme hakkı olması gerektiğinde ısrar eden ilk antik çağ filozofları arasında yer alır. Sokrates`e göre, genellikle insanlar yaşamları süresince çoğunluğa kapılarak gelişigüzel sürüklenen uyur gezerlerdi.

Böyle bir süreç, özellikle kurumsal şirket yönetimlerinde çok tehlikelidir. Örneğin istenmeyen bir durum ortaya çıktığında, çalışanlar “ zaten herkes bunu yapıyor, ne var ki bunda…!” diyebilirler. Ama davranışlarımız ve kararlarımız kendi sorumluluğumuzdur. Mesela Sokrates, vicdanına karşı çıkmak yerine ölmeye tercih edenlerdendi. Sizin kuruluşunuz rahat ve şeffaf bir şekilde vicdanına göre fikirlerini söylemeyi destekliyor mu? Çalışanlar yöneticileri ile ilgili eleştirel geri bildirimde bulunabiliyor mu? Bu hakkı tanıyıp çalışanların rahatça kendilerini ifade etme biçimlerini destekliyor mu? Ya da iyi olarak nitelendirilebilecek insanların herhangi kötü bir davranışı gördüklerinde, onu rahatlıkla söyleyebilmelerine imkan veriyor mu?

Aristoteles: “İnsanların istedikleri şeyi aramalarına imkan verin”

Aristoteles iyi bir biyolog olmasının yanı sıra, antik çağ filozofları içinde yer alan büyük bir felsefeciydi de. Etik çalışmalarını ve teorisini, insan hayatının psikolojik temellerine, yani insanların doğuştan ahlaklı, sosyal, mantıklı ve mutluluk arayışı olan varlıklar olduğu temeli üzerine hazırlamıştı. Çalışma hayatında şirketlerin de, çalışanların davranış ve beklentilerini dikkate alarak iyi sistemler inşa etmeleri gerekir.

Richard Ryan ve Edward Deci`nin “kendi yazgısını tayin etme teorisi” Aristoteles felsefesinin kuramlarına dayanır. (self-determination theory) Bu teoriye göre çalışanlarınıza onların manevi ve anlam yüklemeleri bakımından değerli bulacağı görevler ve işler verirseniz, daha çok çalışır ve daha fazla performans gösterirler. Çalışanlarınızın bu yönlerini besleyen bir model kurarsanız, onlar da bu beklentiye cevap vereceklerdir. Meraklarını besleyen öğrenme ortamları sunmak, kişisel eğitim ve mesleki eğitimler sağlamak onları daha çok motive edecektir.

Plutark: “İyi bir örnek olmak”

Antik çağ filozofları içinde yer alan Yunanlı eğitimci ve tarihçi Plutark, insanların sosyal varlıklar olarak devamlı birbirlerini gözlemleyerek taklit ettiklerini öne sürerdi. Plutark`a göre, insanların çevreleri genellikle kötü örneklerle doludur. Fakat onlara taklit edebilecekleri iyi modeller göstererek doğru yolu sunmak mümkündür. Plutark`ın ünlü eseri “Paralel Yaşamlar”da anlattığı şey de buna örnek; bu eserde Büyük İskender, Çiçero, Perikles, Sezar gibi Roma ve Antik Yunan’da yaşamış, insanların örnek alabileceği önemli kişilerin yaşam hikayeleri bulunmaktadır.

Bu durum iş yaşamı için düşünüldüğünde, çalışanlarınıza olan davranışlarınız, söylediklerinizden daha çok değerlidir. Çünkü, iş yaşamında iletişim kurduğunuz çalışanlar, sizin onlara ve başkalarına nasıl davrandığınıza, baskı ve stres durumlarıyla nasıl başa çıktığınıza ve sizin sözlerinize ne kadar sadık kaldığınıza bakacak ve bunu rol model olarak benimseyeceklerdir.

Epiktetos: “Esnek bir kafa yapısı şart”

Epiktetos Roma’da uzunca bir süre köle olarak hayatını devam ettirdi ve sonra antik çağ filozofları içinde yer edinen stoacı düşünceye sahip bir filozof oldu. Stoacı filozoflar devamlı imparatorluk sorumlularıyla ters düşerken, köleler ise sahiplerince kötü davranışlara maruz kalıyorlardı.

Epiktetos, bu güvensiz ortamda hayatını devam ettirebilmek için kendisine çoğu kez neyi kontrol altına alıp alamayacağını hatırlatıyordu. Kendi davranışlarımızı, duygularımızı, inançlarımızı kontrol edebiliriz, fakat öteki insanların algıları ve davranışlarını büyük ölçüde kontrol edemeyiz. Ya da geçmiş, coğrafya, hava, iklim gibi dış dünyanın olgularını değiştiremeyiz. Buradan yola çıkarak Epiktetos şöyle düşünüyor: Kontrolümüz dışındaki şeylere odaklanırsak, ayrıca onları saplantılı bir hale getirirsek, sonunda çaresizlik içinde yaşarız. Bu durumda kontrol edebileceğiniz durumlara zaman harcayın. O zaman kaotik, krizler ve stresli durumlarda dahi çözüm üretebilirsiniz.

Bu içgörü, esnek düşünme yetisini harekete geçirir ve çalışanların kriz ortamlarında çözüm üretebilmelerine yardımcı olur.

Rufus: “Ahlaki gelişimin takibi”

Roma’nın Sokrates’i denilen Musonius Rufus, bununla beraber felsefenin salt teoride kalamayacağını düşünen başka bir antik çağ filozofları kategorisinde yer alan Stoacı filozoftu. Eğer kurallara riayet eden bir birey ya da kurallara uygun hareket eden bir şirket olmak istiyorsanız, yalnızca etik üzerine çalışmak yeterli değil. Bu durumu olumlu alışkanlıklar edinmek için sürekli deneyimlemek gereklidir.

Ayrıca bunu nasıl hayata geçirdiğinizi anlayabilmek için kendi gelişiminizi gözlemleyip, takip etmeniz gerekir. Yalnızca kendi sezgilerinize güvenmek tek başına yeterli olmayacaktır. Bu yönteme dayanarak Antik Yunanlılar kendilerine dair hesap tutmayı öğrenmişlerdir. Günlük yaşamdaki kendilerine has olayları ve davranışlarını defterlere not ederler. Bu şekilde kendi davranışlarının ne kadar geliştiğini görebilirler.

İş hayatı olarak bakıldığında kendi davranışlarımızı takip etmek demek, bir nevi kendi performansımızın da kanıta dayalı ölçüm biçimidir. İyi bir şirket olduğumuzu düşünebiliriz fakat ilerleme gösterdiğimizi nereden bileceğiz? Mesela çalışanlarımıza yaptıkları işlerde kendilerini ne kadar değerli hissettiklerini sorup bu durumu takip edebiliriz. Böylece bir yıl içinde çalışanlarımızın belli bir hedefe yönelik hareket etme isteklerini geliştirip geliştiremediğimizi fark edebiliriz.

Epikür: “Mutluluk Sanatı Üzerine”

Antik çağ filozofları arasında yer alan Epikür, mutluluk üzerine hayli kafa yormuştu.

Epikür, antik çağ filozoflarından biri olarak; yaşamın amacının, basit bir şekilde, ölmeden önce insanların olabildiğince mutlu olması gerektiğini düşünenlerdendi. Epikür, insanların mutsuzluğu bulma konusunda çok başarılı, mutluluğu elde etme konusunda ise çok başarısız olduğunu düşünüyordu. Felsefenin insanlara mutluluğu öğretmesi gerektiğini savunuyordu. Örneğin, felsefe bizlere dikkatimizi toparlayıp anı yaşamamızı ve ondan nasıl keyif alacağımızı öğretebilirdi.

Günümüzde birçok şirket Epikür felsefesine sıcak bakıyor ve çalışanlarına mutluluk sanatını öğretmeye çalışıyor.

Görüldüğü üzere, antik çağ filozofları “iyi yaşam” yani  “eudaimonia” ya ulaşmak için bir çok farklı model tasarlamış ve bu antik çağ filozofları daha iyiyi arama yönünde hayli kafa yormuş. Belki şirketler böyle yaşam biçimlerini destekleyen modeller yaratabilirler.

Mutluluk, para ve zaman üzerine başka bir yazı burada!

- Advertisement -

More articles

1 YORUM

Comments are closed.

- Advertisement -

Latest article